På plats: I Stenungsund och Göteborg

Parterapi och psykoterapi - på plats eller digitalt

Gratis  första konsultation

Senast uppdaterad 2024-04-22

Vi ger dig massor av skräddarsydd kunskap om relationer - digitalt eller relationellt irl -  bemötande i centrum

Hitta varandra igen

Många låter tiden gå. Men faktum är att det som för många känts hopplöst och omöjligt - går att förändra.  Och inte sällan relativt snabbt. Nya horisonter öppnas.  Parterapi - är en mycket effektiv terapimetod som inte  bara kan få en själv att må bra, få relationen att fungera, utan det är också något som skapar välmående i hela familjen. 

OM PARTERAPI OCH TERAPI

Hur får du din relation att fungera på djupet? Går det att hitta sätt så att ni verkligen ser varandra på på allvar igen? Här hjälper vi stegvis er till den förståelse som förändrar era sätt att mötas på. 


LUST

Har intimiteten gått i stå? Hur hittar man tillbaka till passionen? Många studier visar att många par stegvis förlorar sin sexuella kontakt med varandra. Hur råder man bot på denna inre och yttre ensamhet? Med över 20 års erfarenhet av parterapi ger vi er nycklar att hitta rätt igen.

FORSKNING

Visste du att det i Sverige finns relativt lite forskning och litteratur om parterapi? Därför följer vi noggrant den internationella  frontforskningen på området utifrån en rad olika inriktningar.

SE MIG!

Det kanske inte bara handlar om gräl. Många par vittnar i stället om att relationen tystnat. Rutiner och vanor från förfluten tid gör att vi inte hittar varandra i förståelse.  Man går runt varandra, ser förbi varandra, och det tycks hopplöst att få till tillfällen att verkligen lyssna på varandra. Detta är det vanligaste konkreta problemet, som par som vänder sig till oss vill ha hjälp med.

Vart är vi på väg:

Framtidens psykologi...

På väg in i denna konstgjorda AI-digitala skärmvärld utmanas vi i våra relationer familjer och släkter och våra förutsättningar att vara oss själva - och många har svårt att behålla kontakt med sin egen insida och varandra på djupet.


Många terapiformer har idag rätt många år på nacken.  Det finns fördelar med det. Inte minst beprövad erfarenhet, och evidensbasering.

Samtidigt står vi i vår tid inför stora förändringar,  varför psykologer och terapeuter behöver titta framåt. 

Därför har vi  utvecklat något vi kallar vår miniuniversitet. Där sätter vi fokus på kunskapsutveckling kring relationer i bredare mening. Här kommer du kunna läsa om ny litteratur, aktuell forskning och gå relationskurser, med många råd och gratis-tips.

 Med stöd av frontforskning inom relationell psykologi, socialpsykologi och neuropsykologi - delar vi här med oss av kunskaper utöver att du går i terapi. (mer info kommer, i maj 2024)


Vi finns på den här sidan också med dig hela vägen/livet också efter terapin, med mer kunskaper.


Någonstans där framme behöver vi alla bli något av relationsexperter för att uppnå och behålla en tillvaro i glädje, tillfredställelse och lycka.

Aktuella projekt

Projekt ung manUnder hösten 2023 startade vi projekt Ung man. Vi på Centrum på psykoterapi vid sidan om kollegor, har under de senaste åren iakttagit att allt fler unga män idag har svårt att

- formulera en manlighet de trivs med,

- hitta ingångar i parrelationer,

- vid sidan om att män på flera sätt halkar efter i utbildingsnivå jämfört med kvinnor.  På tröskeln av AI-samhället utmanas temat manlighet på en mängd vis. 


Just nu skriver vi rapporten baserad på intervjuer: "Hur f-n ska man vara". Nya krav och nya manligheter på väg mot 2030, 2035 är att vänta. Detta gäller i bred mening många fler män än just unga män. Män över 30 och uppåt rapporterar liknande svårigheter. Indirekt har detta stor inverkan på parrelationer i framtiden.


Just nu sammanställer vi en rapport och underlag i ämnet. Mer info kommer presenteras här.


Forskare och andra som är intresserade av att delta i projektet - kontakta: mattias@cfpt.se


Är du intresserad, eller har närstående som är intresserade av att delta i intervjuer eller bara vill bidra med tankar om manlighet: Kontakta oss gärna.

Par och relationell psykologi trots diagnosernas tid


Vi arbetar med relationella psykologiska perspektiv med vetenskaplig förankring. I centrum står tillit och förmågor till insikt, omsorg och förståelse.

I takt med att diagnosmanualer allt mer kantar och inramar  människors liv på skolor och på arbetsplatser, så sker detta  också i parrelationer. I takt med att diagnoskulturen på flera sätt sammansmält med den digitala andan i sociala medier, så pressas nya människosyner fram.  Detta får effekter där hemma för många. Inte sällan dänger den ene,  i ett familjegräls diagnoser i huvudet på den andre. Detta har ofta föranletts av att människor förenklar problem genom diagnosetiketter. Här  börjar inte sällan en nedmontering ambitioner av att vilja förstå, lära känner, erkänna och mötas på riktigt.


Kan vi mötas ändå? Vad man göra som partner eller förälder om man står med olika människosyn i ett gräl om barnen här?  Vi sammanställer forskning om  hur man ska arbeta bort diagnostänkandet i relationer och ersätta det med insikt omsorg och förståelse.  Rapporter i ämnet kommer presenteras här. Paret 2035Hur tror du parrelationer kommer se ut om tio år? Vilka utmaningar står vi inför? Vill du bli intervjuad i temat, hör av dig.


Man kan iaktta flera trender framåt.  Den världsledande familjeforskaren Stephanie Coontz pekar på att singelsamhället är en av de största sociala förändringarna på flera tusen år. Och vi är bara i början av singelsamhället. Under de senaste tio åren har en mängd nya begrepp vuxit fram som "självbo", "consensual non monogamy", "monogamish", "polyamori", "pornosexuell", "fiktisexuell", vid sidan om begrepp som särbo och konventionella parrelationella  ideal.  Hur tänker ni leva där framme? Vilka ideal drömmer vi om och vad händer med oss själva när andra lever på andra sätt?

Våra relationer till digitala medier har på fler sätt förändrat oss och bortom våra nutida liv med digitala assistenter som Alexa och Siri väntar, enligt forskning, allt mer relationsartade varianter med AI också på känslomässig nivå.  Hm. Vad blir vi där framme?


En kommande uppdaterad bok kommer här bli tillgänglig i ämnet.  Vill du som sagt bli intervjuad kontakta: mattias@cfpt.se

 PROJEKT: TJEJERS MOBBING AV TJEJER

I ett tidigare projekt har vi genomfört intervjuer med 60 gymnasietjejer om inbördes mobbing, tjejer emellan. Resultat visar att tjejers inbördes mobbing framför allt är relaterat till statuspositioner i grupper och behov av markerad tillhörighet. Detta i linje med tidigare forskning som understryker mycket komplexa sociala mekanismer i unga tjejers sociala dynamiker. Inte sällan är dessa mobbingprocesser relaterbara till sömnsvårigheter, anorexia, depressivitet.  Det positiva är att dessa mönster kan brytas. Och det kan ha avgörande betydelser för livet som följer. Viktiga insatser här är att medvetandegöra kvinnors och tjejers inbördes mobbing, tala om det i skolor, på arbetsplatser och inom forskning, och betona detta forskningsområde som tidigare varit eftersatt inom forskningen. Mäns och killars mobbingmöntser följer andra karaktäristik även om mönstren mellan köns kategorierna är överlappa - är lika viktiga mönster att synliggöra. 

Vad har detta med terapi att göra:  Mönstren hänger med.  Dessa mönster och sociala koder har i förlängningen inte sällan inverkan på hur vi agerar i dejtingkulturer och parbildningsprocesser senare i livet. De inverkar också på hur vi framåt i livet förhåller oss olika, föreställningar om kön, om hur kvinnor ser på män, män ser på kvinnor.  Vi skriver nu en bok som fortsättning på denna studie. 


 

Var är du i livet

Förstå hela dig!

Var är du i livet?

Barn

Ung

På väg in i vuxenvärlden

Dejtingfas

Par och familjebygge

Mitt i livet

Medelålder

Längre fram

Kunders erfarenheter

NÅGRA OMDÖMEN


Vi provade flera terapeuter innan vi hittade hit. Här fick vi verklig hjälp.

Här blir man professionellt och tryggt vägledd, med mycket kunskap. Läker på djupet, hittar sig själv och upptäcker sina styrkor. Rekommenderas verkligen.

Trevlig personal


Jag kände att här blev tagen på allvar!

Nätverk och mer kunskap

Relaterade nätverk och organisationer

IEP - Forkarnätverk

Nätverk

Nätverket startades av Mattias Kauttmann 2021 och består av forskare som integrerar relationell psykologi, neuropsykologisk vetenskap, forskning om anknytning

Ung man

Nätverk

Under 2023 har vi startat ett nätverk med fokus på unga män på väg in i vuxenheten. Frågor: 073 - 626 81 60

Centrum för psykoterapi  - Stenungsund         073 626 81 60

                                                                                      info@cfpt.se

Centrum för psykoterapi  - Göteborg         073 626 81 60

                                                                              info@cfpt.se