Samtalsterapi

I princip är alla psykoterapi samtalsterapi. Man möts pratar och försöker förstå sig själv, sina sammanhang och sin omgivning bättre.

Mellan 80 och 85 procent av alla som går i psykoterapi eller samtalsterapi blir bättre eller mycket bättre.

Idag används allt oftar ordet samtalsterapi för det beskriver mer korrekt vad det man egentligen ägnar sig åt i terapirummet. Det finns olika inriktningar av terapi som bygger på samtal. Den vanligaste är den dynamisk psykoterapin. Men det finns också kognitiv och KBT. Alla terapierna bygger på samtalets princip

Även om det i media beskrivs att det är skillnader mellan terapierna så visar forsning att det egentligen är mycket större skillnad mellan terapeut och terapeut berooende på vilken personlighet han eller hon är, än det är mellan de olika terapiinriktningarna. Det som gör att människor mår bättre är enligt forskningen utifrån de olika inriktningarna just det mänsliga mötet.

I vårt samhälle är samtal dock allt mer en bristvara. Många människor lever med kronisk stress. En del får nästan aldrig chans att uttrycka sig i ett lugnt samtal, vilket ofta för att man trasslar ihop sitt inre garnnystan ännu mer för varje dag som går. Genom samtalet får man någon att bolla med, reda i sitt inre trassel. I detta nystan finner klienten i regel efter ett tag just de där trådarna som ska kunna föra livet vidare, meningsfyllt, glädjefyllt och ofta tillsammans med andra. Tanken med terapin är att klienten själv ska hitta dessa trådar. Men terapeuten finns med och hjälper till, genom att ställa som gör det lättare att få fatt på trådarna...


Hur gör man? Vad innebär att gå i terapi


En berättelse om att gå i terapi
Centrum för psykoterapi: Telefon: måndag - fredag: 0303-77 01 65, mail: info@cfpt.se


- Samtalsterapi - Parsamtal - Parterapi -.