Sömnproblem

Svenskarna fortsätter att öka sin konsumtion av sömnmedel och lugnande preparat. Varje dag tas 700 000 doser. Precis i takt med ökningen av antalet depressoner, ökningen av graden av stress och oro i samhället så sover människor allt sämre.

Statistik: Arbetslivsinstitutet

Att inte kunna sova är ofta en oerhört stor belstning för den drabbade. "Det känns ibland svårt att hålla samman sina tankar" och "man tvingar sig fram genom dagarna", berättade många som har sömnsvårigheter. Svårigheterna kan dämed ställa till det både på arbetet och hemma. När någon utomstående därtill säger "Men hallå, det är väl bara att sova, du somnar säkert vad det lider", känns ofta problemet oöverstigligt. Kopplat till sömnsvårigheter finns ofta en underliggande ångestproblematik som vid första anblicken inte alltid är så lätt att komma åt. I stället för att lösa problemen biter många ihop med stöndig trötthet och koncentrations-svårigheter som följd. Psykoterapi hjälper och avhjälper ofta sömnsvårigheter i synnerhet om man löser eventuell bakomliggande ångest..