Social fobi

Socal fobi Social ångest och social fobi innebär att man är rädd för olika former av sociala kontakter och aktiviteter som att vara rädd för att göra bort sig när man spelar brännboll eller att gå på dejt. Upp till 40 procent av befolkningen lider då och då av någon form av social ångest. Upp till 15 procent har enligt forskning social fobi. Här dyker tankar ofta upp som: "åh nej, nu tittar alla på mej". Man kan känna en ångest att tala inför andra eller röra sig bland många människor. Ofta finns en rädsla att bli kritiserad. Ångesten leder ofta till att man känner sig hindrad i sitt vardagliga liv. Rädslan och ångesten hänger ofta samman med dåligt självförtroende och låg självkänsla. "Duger jag verkligen som jag är" ligger ofta och mal inombords. I ett kravfyllt samhälle står många inför krav som kan kännas lite för svåra - vilket gör att det kan kännas extra svårt att få rum att utveckla sina tankar och känslor utifrån sig själv. Psykoterapi hjälper mot social fobi.

Fobier Fobi är förknippat med en inrotad rädsla. Ofta förstår man inte varför man är så rädd och vad rädslan egentligen kommer sig utav. Man kan t ex vara rädd för att åka i hissar, trånga utrymmen eller vara rädd för ormar eller spindlar. Psykoterapi hjälper mot fobi.

.