Ensamhet

Ensamhet. Många problem föds ur ensamhet. Människor behöver mänsklig kontakt och delaktighet. Det visar forskningen med eftertryck. Men det känner vi flesta av själva. En del söker hitta en riktig vän, en del en partner att leva med. Psykoterapi hjälper de flesta att begripa sig på källan till dessa ensamhets-mönster och hur man bryter dem för att nå gemenskap och tvåsamhet.

En del upplever ensamhet i den relation man lever och man har svårt att hitta vägar att kunna mötas. "Han förstår mig ändå inte" eller "hon kommer aldrig att begripa det här", kanske de tänker på var sin sida av sovrummet. Ibland pågår sådan ensamhet i åratal med stort lidande som följd. Psykoterapi hjälper och kan skapa nya vägar att mötas och hjälper en ofta över spärrar för att börja kunna prata om sånt som inte "gått" tidigare. Detta leder ofta till att både du och din partner blir lyckligare..