Depression

Outredd sorg, svåra livssituationer, för stor arbetsbelastning, utanförskap, ensamhet, förtvivlan över arbetslöshet, destruktiva relationer och skilsmässa kan leda till depression. Ofta är detta en naturlig period av nedstämdhet som behövs för att bearbeta det lidande som förändringen innebär. Frustrationen blir ofta övermäktig. Man känner sig hindrad att leva så som man vill och finner inte sätt att uttrycka sig. Inte sällan är man alltför ensam i sitt lidande.

Många människor får svårt att hitta vidare ur dessa nedstämda känslor. Lidandet vi beskrivit kallas ofta för depression. Då kan det vara bra att ta hjälp av en terapeut (allt ifrån två gånger till att gå i terapi under en längre tid) där man tillsammans utforskar och tar reda på varifrån de tunga känslorna kommer, hur man ska kunna bearbeta dem för att sedan kunna hitta vidare i livet - så man kan börja må bra igen.

I stället för förståelse vill många läkemedelsbolag få oss att tro att det är något genetiskt eller biologiskt fel på oss för att vi ska börja äta mediciner.

En del mår bättre av att äta piller. Men man kan också bli helt bra, levnadsglad och hel utan dem. Många läkare är idag fostrade i sin utbildning att bara "marknadsföra" piller som den enda moderna lösningen. Det är en ganska enögd och mot patienten en mycket orättvis hållning. Forskning visar att människor kan botas helt med hjälp av terapi. Terapi har inga biverkningar såsom piller har. (se pillrens biverkningar) Går man i terapi slipper man dessutom de problem som ofta uppstår när man slutar äta pillren, (kallas utsättningsproblem) problem som kan hänga kvar i flera år..