Ledarskap och arbetsglädje

Att vara ledare innebär att vara i ständig tillblivelse.

Att var företagsledare, linjechef, arbetsledare, gruppledare innebär att man måste hålla ihop en mängd mycket komplexa processer både i sig själv och i den grupp man leder. Ledaren ska både guida, stödja men också bryta ny mark som leder gruppen, företaget och medarbetarna framåt. Även om ledaren själv har hjälp av sina medarbetares kompetenser så står ledaren många gånger ensam när beslut fattas.

Bakom ledarens nödvändiga mask av fasthet råder ofta stor osäkerhet. Forskare menar utifrån sina undersökningar att:

”I ett grupperspektiv kommer globala toppchefer att ses som kaptener på små fartyg i stormiga vatten, vilka sällan klarar att hålla en rak kurs och att kontrollera sitt eget öde”.

Om nu toppchefen i det internationella bolaget bär på inre och yttre osäkerhet blir det på sätt och vis ännu svårare för ledare som befinner sig snäppet under. Denne ledare ska navigera både i relation till toppchefens idéer och förväntningar och matcha detta med medarbetarnas förväntningar. För en del blir detta som en kvarn som maler ner identiteten från två håll. Här kan det vara viktigt att få perspektiv på sin identitet. Får man inte det kan man antingen börja stänga av sin känslighet (dvs förmågan att pejla in sin egen intuition och andras subtila signaler - eller så kan man börja täras av överkrav, stress, skuld otillräcklighet och ibland också skam).

Många företag erbjuder idag sina ledare och medarbetare stöd i form av coaching utöver ledarskapsutbildningar. Vi på relationsexperterna ser till att våra coacher både har inblick i näringslivets villkor och att de är terapeutiskt utbildade.

Vi håller också kurser och ledarskapsutbildningar i grupprocesser, kreativitet, konflikthantering, entreprenörskap och omvärldsanalys i det komplexa samhälle som vi lever i och står på tröskeln till."
Centrum för psykoterapi: Telefon: måndag - fredag: 0303-77 01 65, mail: info@cfpt.se


Team-utveckling
Gruppdynamik
Ledarskapsutbildningar

Mer info: 0303 -77 01 65


.