Livsstil

&

Relation

En coach eller terapeut måste förstå och hänga med sin samtid. Men också kunna sätta den i perspektiv. Förutsättningarna för att leva i vår samtid har förändrats mycket sen psykoterapi började växa fram i Sverige på allvar för ca 35 år sedan. Den terapi vi arbetar med är "uppdaterad" för den samtid vi lever i. Här är ett axplock av förutsättningar och utgångspunkter som gäller i dagens samhälle och som vi alla måste förhålla oss till:

Visste du att:
 • Sverige har en av de högsta skiljsmässofrekvenserna i världen. Förra året gifte sig ca 40 000 par. Drygt 20 000 skiljde sig.

 • Nästan hela Svenska befolkningen bor på en procent av landets yta. 84 procent av befolkningen bor i tätorter på 1,3 procent av ytan, enligt SCB.

 • Antalet ensamhushåll har ökat sedan 1980-talet. Ungefär hälften av alla hushåll är ensamhushåll. I delar av Stockholm bor över 65 procent ensamma.

 • Undersökningar visar att 43 procent av de anställda upplever att det har blivit svårare att framföra synpunkter och kritik till sina chefer de senaste 10 åren.

 • Nybildade familjer sk länkade familjer efter separtioner blir allt vanligare. 0,5 miljoner barn och ungdomar(27 procent) har separerade föräldrar

 • Studier visar att 46 procent av alla kvinnor har någon gång blivit slagen av en man.
 • Tiden som vuxna ägnar sig åt sina barn tenderar att krympa. Språkforskaren Lars Hellslind visar att föräldrar med barn i låg- och mellanstadiet talar 3,5 minuter minuter med sina barn per dag. 1979 var siffran 15 minuter.

 • 44 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna har utsatts för någon form av våld vid minst ett tillfälle under sitt senaste skolår, enligt Arbetslivsinstitutet.

 • Det finns goda chanser att skaffa sig ett gott självförtroende även om man inte haft det tidigare i livet.

 • Många känner sig mobbade på sina arbetsplatser enligt nyligen gjorda studier. Studier pekar mot att det skett en ökning.

 • Var tredje elev i grundskola och gymnasium har huvudvärk minst en gång i veckan. Var femte har ont i magen lika ofta. Smärtorna är vanligare bland flickor. Forskarna upptäckte att risken för dessa problem var niofaldigad för dem som var utsatta för mobbing.

 • Forskning visar att spädbarn får allt svårare att knyta an till sina föräldrar (så mycket som 1/3 av alla spädbarn) på grund av att föräldrarna själva har problem och är stressade, enligt Lena Nyman Barnombudsman.

 • Det finns goda förusättningar att lära sig förstå sig själv och andra, erövra en god integritet och skapa goda relations-, familje- och arbesklimat även i vår stressade samtid.

  Vill du veta mer om forskning och källor kontakta oss

Studie om mobbing

Samband mellan mobbing i barndom och livslångt psykiska lidande. Studier som undersöker mobbing i barndom och effekter längre fram har hittills varit ovanligt. Men 2014 gjordes en stor studie... Läs mer
.