Mobbing - inverkan på vuxenlivet

Studier som undersöker mobbing i barndom och dess effekter längre fram har hittills varit ovanligt. Men 2014 gjordes en stor studie. Den aktuella studien visade att offren för mobbning i barndomen hade högre grader av depression, ångest och självmordstankar vid 45 års ålder – jämfört med de som inte blev mobbade. Dessutom hade de som mobbats, när de väl blev vuxna mer sällan en sambo/partner och sociala relationer. De befann sig dessutom oftare i ekonomiska svårigheter.

Sammanfattningsvis visade studien att de hade en dålig upplevd livskvalitet och dålig kognitiv funktion vid 50 års ålder.  Information samlades i England, Skottland och Wales hos 17 638 deltagare.  Efterföljande uppföljningar ägde rum vid åldern 7, 11 och 16 år i barndomen och i åldrarna 23, 33, 42, 45 och 50 år i vuxenlivet. I barndomen utsattes drygt en fjärdedel av barnen (28%) i studien för tillfällig mobbning.  15% mobbades återkommande.

Läs mer: En längre artikel utifrån studien

Källa: Takizawa, R (2014) Adult Health Outcomes of Childhood Bullying Victimization: Evidence From a Five-Decade Longitudinal British Birth Cohort American Journal of Psychiatry [0002-953X]:2014 vol:171 iss:7 sidor:777 -784

Vill du veta mer om forskning och källor - kontakta oss

Vad som inte är ok

Under årens lopp har lagstiftning och samhällskrav ökat för att minska mobbingen. Ändå sker mobbing idag. Det sker dagligen på många skolor och klassrum. I ljuset av detta kan det vara bra att...
Läs mer

Studie om mobbing

Samband mellan mobbing i barndom och livslångt psykiska lidande. Studier som undersöker mobbing i barndom och effekter längre fram har hittills varit ovanligt. Men 2014 gjordes en stor studie... Läs mer

Skolor har ansvar att

I takt med ett intensivare samhälleligt arbete mot mobbing har skolor ett allt högre ansvara att.. Läs mer
.