Är

coachingen

utbildning

Nej, coaching är inte utbildning. Samtidigt är det viktigt att se att coaching innebär påverkan. Beroende på coachens referensramar och erfarenheter så blir den person som blir coachad speglad i olika facetter av verklighetens perspektiv. I filosofisk mening kan coaching betraktas som utbildning där coachen över tid öppnar och guidar klienten. Men i grund och botten är det klienten själv som ska guida och styra medan coachen hjälper klienten att kasta ljus över situationen och att "få ändan ur vagnen" och också skrida till verket


Tillbaka

Mer lästips! Se vår blogg!
.