Vad får jag ut av

coaching

?

Oavsett vilken typ av coaching det handlar om utgår man i från att:
-Alla människor drömmer om att förverkliga sig själva och
-Vi förtjänar möjligheten att bli den bästa vi kan vara och bli.
-Med detta som utgångspunkt vilar coaching på att människor i stor utsträckning skapar sina livserfarenheter.

Här hjälper coachen klienten att börja skapa de vägar och liv han eller hon önskar. Coaching är inte terapi, även om den i många stycken berör teman som relation, förhållningssätt och känslor och utveckling.

En coach kan finnas både som stöd och uppmuntran och man kan använda sin coachtid när den "behövs som mest". Man kan ringa eller träffa sin coach inför just det där svåra "mötet i livet", det ansvarsfulla uppdraget på jobbet eller när man kört fast och behöver ett bollplank för att kunna höja blicken. Här är det många gånger en viktig fördel om coachen inte bara är terapeut och är expert på relationer utan också har kunskaper, erfarenheter och perspektiv från andra delar i samhället.
Mer lästips! Se vår blogg!
.