Vad är

ledarcoaching

?

Att vara ledare är på många sätt ensamt. Så fort man tar steget över från att vara en i gruppen och blir ledare förlorar man ofta sina nära lojaliteter och gruppen förändras på många nya sätt.

Många ledare skapar ofta nätverk för att finna stöd för sin position och sin utgångspunkt i arbetet. Men ofta räcker inte det. Många väljer att anlita en coach för att dryfta sina svårigheter med att både uthärda och lyckas som ledare.

Att bli avvisad, utesluten eller oförstådd generearar ofta starka känslor, och lyckas man inte bemästra dessa känslor, förstå dem i sitt sammanhang är risken överhängande att man inte bara får problem utan också skapar svårigheter och trasslar till det för både sig själv och sina medarbetare. Forskning visar att företagsledare lever med underförstådda krav på sig som systematiskt är tre nummer för stora för att klara av själv.
Tillbaka
Lästips! Se vår blogg!
.