Vad är

affärscoaching

?

Att vara företagsledare eller egen företagare kräver massor av beslut, hård press under trånga tidsramar. Många gånger står man ensam inför svåra beslut som att anställa, säga upp personal, skapa nya ramar för en ny organisation, bygga upp en säljfunktion eller affärsenhet.

Att inför beslutet se alla de konsekvenser ett beslut får är i det närmaste omöjligt. Men genom att prata med en coach om problemställningar och nuläge så kan man många gånger få perspektiv på sina beslut.

Frågor som ofta dyker upp här kan vara frågor som: fattade jag det beslutet för att jag ”är sån som jag är” eller var beslutet rationellt i grund och botten? Påverkade min privata situation hur jag agerade i det här sammanhanget? Kan de här besluten vara bra, och nödvändiga för en fortsatt framgångsrikt utveckling? Vad händer om jag inte fattar dessa beslut nu?

Tillbaka
.