Parterapi

Relationssvårigheter

Gräl, missförstånd och inre ensamhet i relationen. Ska vi ha det så här, frågar någon. Med snabba förändringar, byten av arbetsplatser, omorganisationer på jobbet, arbetslöshet eller ständiga resor ställs höga krav på båda parter för att man ska lyckas hålla ihop en relation - och samtidigt må bra. Att utveckla förmågan att samtala, matcha och förstå varandra likaväl som att skapa förtroende är en konst som vi alla inte har med oss från uppväxten alla gånger. Hur gör du för att skapa tillit i din relation? Hur gör man för att förvandla en relationens frustration och irritation till behaglig samvaro? Går det att förstå varandra över huvud taget? Ofta har vi barriärer i oss som hindrar oss att ta tag i våra egna verkliga problem vilket hindrar oss att göra relationer till lyckoplatser. För det kan de verkligen vara. Psykoterapi och parterapi hjälper vid relationssvårigheter och kan föra en relation till helt nya och sunda dimensioner.

Barn

I vår väv av viktiga relationer drar ofta olika trådar åt olika håll. Hur hanterar vi vår relationer till våra barn så att det blir en glädje att fungera tillsammans? Hur går man från "besvärliga" ungar till en kul gemenskap med varandra? Detta är minst sagt en konst. Om man låter familjeproblem gnissla vidare blir det förr eller senare låsningar, kamp konflikter och inte sällan inkapslade rädslor med psykiska problem som följd. Psykoterapi, par- och familjeterapi hjälper vid relationssvårigheter och kan föra en relation till helt nya och sunda dimensioner. Att skaffa sig perspektiv och prata med någon i god tid kan ofta vara en insats som gör att man styr om relationerna mot en positiv framtid i stället för att famla i åratal i lidande.

Släkt

I vissa relationer och familjer spelar svärföräldrar och släktingar en viktig roll. Ofta viktigare roll än vad man till en början tänkt på. Att tala med en terapeut kan ganska snabbt ge en perspektiv på familjemönstrerna för att kunna skapa goda samspelsmönster och undvika låsningar. Psykoterapi par-och familjeterapi.
Centrum för psykoterapi: Telefon: måndag - fredag: 0303-77 01 65, mail: info@cfpt.se


- Samtalsterapi - Parsamtal - Parterapi - Singelterapi -
.