Direkt: 0303-77 01 65
Singel som livsstil

Antalet singlar har ökat kraftigt sedan 1980-talet. Att vara singel är en livsstil som många gånger är förenat med självständighet, utveckling och valfrihet. Detta förmåner som många åtnjuter i det den del kallar möjligheternas samhälle.

Men en del har svårt att "sluta var singel" när de går in i en relation. De är sä vana att de inte lärt sig hur man skapar en bra relation. En del vet inte ens vad en bra relation ska vara och innebära.

För många innebär detta en stor och malande förtvivlan: "hur ska jag hitta någon att fungera med, alla andra har ju någon, men jag, är det nåt fel på mig?"

I det komplexa samhälle är det många gånger svårt att hitta någon att fungera med. Internet har idag blivit en viktig arena för möten, dater och kontakter mellan människor som söker någon att leva med.

Men när väl kontakten är tagen, när man ska börja försöka skapa en relation är det ofta många som kör fast.
Men hur hittar man rätt bland relationens "inre dörrar" Hur får man det att funka på allvar?

ATt välja singellivet av denna anledning leder ofta till stora inre problem, känslor av otillräcklighet, skam och stor frustration.

Genom att gå i singelterapi eller individuell terapi får man chans att utforska vad det är som gör att man inte fixar att ta steget in, finna nya sätt att bygga upp kontakten i en relation - så det känns bra, för båda och att det bär...
Centrum för psykoterapi: Telefon: måndag - fredag: 0303-77 01 65, mail: info@cfpt.se


- Samtalsterapi - Parsamtal - Parterapi - Singelterapi -.