ScenarieplaneringAtt navigera

i ett samhälle som sträcker sig in mot framtiden är inte enkelt. Det är vare sig enkelt för den lilla företagaren eller privatpersonen. Men navigerandet handlar inte bara om i relation till framtiden. Det handlar också om att navigera i relation till makt, särintressen, opinonsvindar, trender, politiska och ideologiska tendenser. Att fomrulera sig själv, synas och finnas är i dessa dynamik en svår konst.

Inför denna situationen behöver varje professionell organisationskonsult, terapeut, coach eller ledarutbildare en god förmåga att kunna sätta vårt eget samhälle i perspektiv. Relationsexperterna utbildar både coacher och terapeut på detta området.

Relationsexperterna.se kommer framgent också att hålla bredare kurser och föreläsningar om kreativitet och scenarieplanering riktade till både företagsledare och enskilda..