SkvallerSamtal, prat, skvaller. Nästa steg heter ofta jargong. Jargong är ett slags pratmönster som skyddar vissa koder och värden och utesluter andra. Tar vi ett steg till på stegen så hamnar vi i maktspel, manipulation och slutligen mobbing och trakasserier. Många människor växer upp i en miljö av prat, skvaller och jargong. En del får aldrig eller väldigt sällan möjlighet att samtala på allvar och möjlighet att utveckla denna sida hos sig själv. Många fortsätter sedan att leva och sedermera arbeta i en värld av prat, skvaller och jargong. Förr eller senare börjar jargongen som länge varit ett sätt att överleva i olika miljöer bli ett hinder.

På samma sätt som jargongen kan vara ett skydd kan den vara en mur som stänger inne en. Att ta kontakt över gränsen, att våga prata om sånt man annars inte är van vid, att börja samtala och våga visa att man behöver bli förstådd kan många gånger kännas som en omöjlig vana att börja erövra.

Konflikträdsla, osäkerhet och jargong stänger in många människor. Prislappen blir ofta en inre ensamhet och en brist på intim kontakt, på lekfullt skapande och känslan av att bli tagen på allvar.

Man behöver inte vara "överkänslig" för att vilja eller att kräva att bli tagen på allvar. Många arbetsplatser har idag problem med jargongfällan där människor inte når varandra, vilket ofta leder till långvariga och för företaget dyra konflikter..