Relationer på jobbet

Relationssvårigheter arbete Alla trivs inte på jobbet. Att inte vara nöjd med vad man gör på dagarna leder ofta till att man inte heller riktigt kan känna sig nöjd i sitt övriga liv. Att man inte trivs kan bero på att man inte hittat rätt, fått de rätta möjligheterna i livet att utvecklas till det man vill eller på grund av konflikter och problem på arbetet.

Många arbetsplatser har det senaste decenniet genomgått kraftiga förändringar och satt människor under ökad press. undersökningar visar att 43 procent tycker det har blivit svårare att framföra kritisk och egna tankar på våra arbetsplatser de 10 senaste åren. Uppemot 20 procent känner sig utanför eller mobbade. Att hantera sina relationer på en arbetsplats kan ibland vara ännu svårare än att hantera sina relationer på hemmmaplan eftersom så många maktdramor ständigt pågår mellan så många olika människor på en arbetsplats.

Många som går i terapi gör det för att bli bättre på att kunna upprätthålla integritet på jobbet, sätta gränser i relation till medarbetare eller chefer och att inte ta med sig jobbet hem. För mer info, se: Psykoterapi, relationscoaching

Chefer och medarbetare Att ha en besvärlig chef eller medarbetare har säkert de flesta någon gång varit med om. Men hur hanterar man besvärliga relationer så att de leder till något positivt utan att man utplånar det man själv tycker och tänker? Vi ställs dagligen inför prov att hantera mängder av olika typer av relationer. Oftast har vi förmåga att hantera dem utan problem. Men viss relationer kan kännas besvärliga och svåra.

Vi kanske får ont i magen. Vi kanske går och spänner oss timme ut och timme in och får ont i rygg och axlar för att vi inte känner oss trygga på vår arbetsplats. Problemen och spänningarna kanske till och med svämmar över och börjar påverka ens kärleksliv på hemmaplan. Att gå och prata med en psykoterapeut eller gå i relationscoachning kan snabbt ge en nya verktyg att upprätthålla integritet och må bra på jobbet.

Ledarutveckling Ovanstående problem får även chefer och ledare brottas med. Ibland mer än andra då ledarskapet innebär ensamhet. Många går eller har gått i terapi eller i relationscoaching för att få nya verktyg att upprätthålla integritet, må bra på jobbet och för att öka sin självkännedeom och bemästra det mycket komplexa relationella uppdraget att vara ledare.
Centrum för psykoterapi: Telefon: måndag - fredag: 0303-77 01 65, mail: info@cfpt.se


Team-utveckling
Gruppdynamik
Ledarskapsutbildningar

Mer info: 0303 -77 01 65


.