Ett effektivt sätt att skapa konflikter är helt enkelt att försöka undvika dem.

Omvärldsanalys

Många gånger räcker det inte att som terapeut, coach, organisationskonsult eller ledare att vara skicklig på sin specifika discpilin. Man måste också vara skicklig i att på tidigt stadium känna av och iakta samhälleliga tendenser. Har man inte förmåga att förstå och navigera in i det nya samhället finns det en stor risk att man börjar leva i en parallell verklighet. Eller kanske änne värre. Börjar agera utan att kunna sätta den egna verkligheten i perspektiv.

I denna mening har relationen till framtiden och omvärlden blivit en allt viktigare faktor för både kreativitet, coaching, ledarskap och organisationexperten.

Relationsexerterna hjälper företag och enskilda med omvärldsanalys kopplat till hur de ska hantera sina både professionella och privata relationer.
.