Innovation och kreativitet

Mer info om innovationsprocesser kommer snart!Centrum för psykoterapi: Telefon: måndag - fredag: 0303-77 01 65, mail: info@cfpt.se


Team-utveckling
Gruppdynamik
Ledarskapsutbildningar

Mer info: 0303 -77 01 65


.