Individualterapi

När man talar om psykoterapi så handlar det allra oftast om individuell terapi. Man går alltså själv i terapi. Många tycker det är skönt att kunna komma och prata med någon som inte är "jävig" i ens livssituation. ibland leder terapin vidare till att man går lite i parterapi eller familjeterapi när man vill ta tag i de verkliga relationerna som man kan ha kört fast i.

Men ofta kommer man i par. Åren kan ha gjort att man börjat leva sina liv på så vis att förståelsen blivit sämre och sämre för varandra. Ibland kan det bara nödvändigt med lite stöd och någon som ser på situationen "utifrån" för att man ska hitta tillbaka till varandra. Många har blivit hjälpta av parterapi. Ibland kan det vara bättre att närma sig ett problem med parterapi då svårigheterna belyses från flera håll samtidigt.

På liknande sätt är det med familjeterapi. Precis som ordet säger handlar familjeterapi om att hela familjen träffas för att reda ut sina relationer och inre svårigheter. Detta kan vara en effektiv form att relativt snabbt få fatt på familjedramor som annars kan överleva i generation efter generation, jul efter jul, semester efter semester.

Oavsett om inriktningen är psykodynamisk eller kognitiv ligger fokuset på hur människor samspelar med varandra.
.