Hur formas vi?


Vad forskning idag är överens om är att människor formas av både arv och miljö. Olika inriktningar betonar olika delar i människan. Både läkevetenskapen och de psykologiska vetenskaperna är idag ense om att vi starkt formas av den sociala miljö vi föds, växer upp och utvecklas i. Omfattande forskning visar också hur stress, osäkerhet, otrygghet och olika typer av krav kan bryta ner oss - likaväl som att utveckla och bygga upp oss. Av denna anledning är det viktigt att kunna förstå hur vi vill forma oss själva i morgon likaväl som att förstå vad som hindrar oss att utvecklas just nu.

Många gånger löser vi våra problem vi bär med oss genom att förstå vad som hindrade oss att utvecklas optimalt tidigare i livet. Gör vi det står vägen ofta öppen för en mängd oanade möjligheter som vi tidigare inte trodde existerade.

.