Antal barn (mätt efter ålder) som upplevt sina föräldrar separera(Källa SCB)

Därför skiljer sig smårbarnsföräldrar

Forskare vid Göteborgs universitet har kartlagt skälen till varför föräldrar småbarnsföräldrar går i sär i en. Enligt SCB separerar 30 procent av alla svenska småbarnsföräldrar. Medelåldern på första barnet vid skilsmässan är 4 år och åtta månader.

Studien visade att när barnet var fyra år låg både sexualitet och sensualitet på konstant låga nivåer både hos de separerade och de icke separerade paren. Från det att barnet är några månader till att barnet är ett par år gammalt förändras parets känsla vad gäller samhärighet starkt så också lägre kvalitet i sexlivet. Många par väntar med att ta hjälp under denna period då familjesituationen redan känns tidskrävande och överlastad. Men vi på centrum på psykoterapi finner att det många gånger är en tidsmässig vinst att ta hjälp redan här. Att vänta leder många gånger till att man i relationen "bygger in" allt fler "gamla konflikter" som blir bestående längre fram i relationen. Ju längre man väntar desto svårare kan det bli att reparera dem, något som ligger i linje med studiens resultat. En mycket vanlig situation är att den ene partnern vill lägga saker bakom sig medan den andra vill prata om det som varit. Ett sådant läge är svårt att bryta utan hjälp.

Forskaren som gjort studien ovan säger om sin forskning:
- Det är inte alltid dåligt att föräldrar skiljer sig. Men det finns ”onödiga skilsmässor” som är en följd av kommunikationsproblem eller en tillfällig svacka i relationen, och som skulle kunna undvikas genom ett ökat stöd.

FAKTA OM STUDIEN
Paren i studien var alla förstagångsföräldrar, gifta eller samboende, svensktalande och hade ett friskt barn. Medelåldern vid inkludering var 30,3 år för mammorna och 32,4 år för papporna. Av de inkluderade föräldrarna var 46 procent gifta och 54 procent var samboende. Alla par var heterosexuella och hade varit ett par i genomsnitt 5,1 år när de fick sitt första barn.Centrum för psykoterapi: Telefon: måndag - fredag: 0303-77 01 65, mail: info@cfpt.se


- Samtalsterapi - Parsamtal - Parterapi -.