Vad gör oss lyckliga över tid?

Harvardprofessor, Robert Waldinger berättar här om en mycket omfattande studie som speglar vad som får oss att hålla oss friska och lyckliga över tid i våra liv...Välkomna till centrum för psykoterapi

Omfattande studier visar på hur vi människor är beroende av samspel. I en allt mer digitaliserad värld står många inför, inte sällan plötsliga, förändringar. Blott vissheten om detta innebär en stress för oss och våra relationer. Parrelationer, familjerelationer, förälskelserelationer, släktrelationer, dras många gånger isär då samhällets och livets förutsättningar förändras. Många terapeuter ser påtagligt hur digitaliseringen påverkat långt in i sovrummets vardag. Forskare talar i denna digitala utveckling om social acceleration.

På kortare tid måste vi hantera allt fler komplexa beslut och överväganden, något vår hjärna inte alltid klarar att hålla jämna steg med. I synnerhet är det en stor utmaning att klara av att göra det - tillsammans - matcha sina egna och partnerns behov! Lägger man till barnens, släktingarnas, chefernas, grannarnas, kompisarna förväntningar och krav - står många kvinnor och män inför ett mycket starkt socialt tryck, ibland orimligt, som gör att många trots att de är omgivna av andra, känner sig ensamma. Och i allt det här börjar terapi många gånger med frågan: Men jag dag, var får jag tid och plats i allt det här?


Centrum för psykoterapi: Telefon: måndag - fredag: 073-626 81 60, mail: info@cfpt.se


Vad som inte är ok

Under årens lopp har lagstiftning och samhällskrav blivit tuffare mot mobbingen. Ändå sker mobbing idag. Det sker dagligen på många skolor och klassrum. I ljuset av detta kan det vara bra att...
Läs mer

Studie om mobbing

Samband mellan mobbing i barndom och livslångt psykiska lidande. Studier som undersöker mobbing i barndom och effekter längre fram har hittills varit ovanligt. Men 2014 gjordes en stor studie... Läs mer

Skolor har ansvar att

I takt med ett intensivare samhälleligt arbete mot mobbing har skolor ett allt högre ansvara att.. Läs merNätverksmöte för terapeuter
och psykologer den 21/8 kl 16.30.